ბაიდარი

მრავალმნიშვნელოვანი

საკუთარი სახელი ბაიდარი შეიძლება აღნიშნავდეს: