ბაზისი (მრავალმნიშვნელოვანი)

მრავალმნიშვნელოვანი

საკუთარი სახელი ბაზისი შეიძლება აღნიშნავდეს: