ბაზალეთი

მრავალმნიშვნელოვანი

საკუთარი სახელი ბაზალეთი შეიძლება აღნიშნავდეს: