ბაგინეთი (მრავალმნიშვნელოვანი)

მრავალმნიშვნელოვანი

საკუთარი სახელი ბაგინეთი შეიძლება აღნიშნავდეს: