ახალციხის ბრძოლა

ვიკიპედიის მრავალმნიშვნელობის გვერდი

ახალციხის ბრძოლა რამდენიმე მოვლენაზე მიუთითებს:

ახალციხის ბრძოლა, 1828 წ. (მხატვარი: ჯ. სუხოდოლსკი, 1839 წ.)