აშაიაკატლი (ნაუატ. ნიღაბი წყლიდან) (გ. 1481, მეხიკო) - აცტეკთა ტლატოანი 1469-1481 წლებში. მონტესუმა I-ის შვილი და მემკვიდრე. მეფობდა 12 წელიწადი.

აშაიაკატლი