აღჯაყალა

მრავალმნიშვნელოვანი

აღჯაყალა (თურქ. akçakale - თეთრი ციხე) შეიძლება ნიშნავდეს შემდეგს: