არგუმენტი (ლათ. argumentum) — ლოგიკაში - მსჯელობა ან მსჯელობათა სისტემა, რომელიც მოაქვთ რაიმე სხვა მსჯელობის ან მსჯელობათა სისტემის ჭეშმარიტების დასამტკიცებლად. დასაბუთების წანამძღვარი, სხვანაირად იწოდება საფუძვლად, ანუ დასაბუთების საბუთად, ზოგჯერ არგუმენტს უწოდებენ მთელ დასაბუთებას.

მათემატიკასა და მათემატიკურ ლოგიკაში - დამოუკიდებელი ცვლადი, რომლის მნიშვნელობაზე დამოკიდებულია მოცემული ფუნქციის ანუ პრედიკატის მნიშვნელობა.

ლიტერატურა

რედაქტირება
  • Salmon, Wesley C. Logic. New Jersey: Prentice-Hall (1963). Library of Congress Catalog Card no. 63-10528.
  • Aristotle, Prior and Posterior Analytics. Ed. and trans. John Warrington. London: Dent (1964)
  • Mates, Benson. Elementary Logic. New York: OUP (1972). Library of Congress Catalog Card no. 74-166004.
  • Mendelson, Elliot. Introduction to Mathematical Logic. New York: Van Nostran Reinholds Company (1964).
  • Frege, Gottlob. The Foundations of Arithmetic. Evanston, IL: Northwestern University Press (1980).
  • Martin, Brian. The Controversy Manual (Sparsnäs, Sweden: Irene Publishing, 2014).