არამატერიალური კულტურული მემკვიდრეობა

არამატერიალური კულტურული მემკვიდრეობაიუნესკოს კონცეფცია, რომლის შესახებ წინადადება წამოაყენეს XX საუკუნის 90-იან წლებში, მსოფლიო მემკვიდრეობის სიის ანალოგიურად. 2003 წელს იუნესკომ მიიღო არამატერიალური კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის კონვენცია.

არამატერიალურ კულტურულ მემკვიდრეობად მიიჩნიეს ზეპირი გადმოცემები, ტრადიციული მუსიკა, ცეკვა, რიტუალები, ფესტივალები და ხალხური რეწვა.

იხილეთ აგრეთვე

რედაქტირება

რესურსები რესურსები

რედაქტირება