ანთელავა

მრავალმნიშვნელოვანი

საკუთარი სახელი ანთელავა შეიძლება აღნიშნავდეს ერთ-ერთ შემდეგ პიროვნებათაგანს: