ანთელავა

მრავალმნიშვნელოვანი

საკუთარი სახელი ანთელავა შეიძლება აღნიშნავდეს ერთ-ერთს ჩამოთვლილთაგან: