ამერიკა (მრავალმნიშვნელოვანი)

მრავალმნიშვნელოვანი

ამერიკა შეიძლება აღნიშნავდეს: