ალიმადათლი (მრავალმნიშვნელოვანი)

მრავალმნიშვნელოვანი

გრდემლი შეიძლება აღნიშნავდეს: