ალექსანდრია (მრავალმნიშვნელოვანი)

მრავალმნიშვნელოვანი

საკუთარი სახელი ალექსანდრია შეიძლება აღნიშნავდეს შემდეგ ქალაქებს: