ალგოფობია არის არანორმალური და მუდმივი შიში ტკივილის მიმართ, რომელიც გაცილებით ძლიერია ვიდრე ნორმალური ადამიანი განიცდის.
ალგოფობია თვითგანადგურებადი ან ციკლური ფობიაა. ადამიანი რომელიც იტანჯება აგროფობიით განიცდის ფსიქოლოგიურ ტკივილს ამ ფობიისგან, რომელიც აღძვრის შიშს და იწვევს უფრო მეტ ტკივილს, და ასე გრძელდება დამანგრეველი ციკლი.