აზერბაიჯანის საერთაშორისო ურთიერთობების ანალიზის ცენტრი

საერთაშორისო ურთიერთობების ანალიზის ცენტრი (აზერ. Beynəlxalq Münasibətlərin Təhlili Mərkəzi) — აანალიზებს რეგიონში და მსოფლიოში მიმდინარე პროცესებს, უსაფრთხოების საკითხებს, მათ შორის მთიანი ყარაბაღის კონფლიქტის ასპექტებს. საერთაშორისო ურთიერთობების ანალიზის ცენტრი მონაწილეობს აზერბაიჯანის პოზიციის წარმოდგენაში საერთაშორისო საკითხებსა და დიპლომატიაზე.[1] ცენტრი მდებარეობს ბაქოში.[2]

ისტორიარედაქტირება

საერთაშორისო ურთიერთობების ანალიზის ცენტრი შეიქმნა პრეზიდენტ ილჰამ ალიევის #515 ბრძანებულებით 2019 წლის თებერვალში[1][2].

2019 წლის 19 აპრილს დაიწყო მისი ფუნქციონირება.

პრეზიდენტის ბრძანებულებით, ცენტრის პირველ თავმჯდომარედ დაინიშნა ფარიდ შაფიევი. ცენტრის ხელმძღვანელს ნიშნავს და თანამდებობიდან ათავისუფლებს აზერბაიჯანის პრეზიდენტი.[3]

ცენტრი იყენებს კორპორატიული მართვის მოდელს ორგანიზაციებში და ოპერაციებში. დირექტორთა საბჭო შედგება 3 ადამიანისგან[3].

დაფინანსებარედაქტირება

ცენტრის საწყისი რეგისტრირებული კაპიტალი შეადგენს 100.000 მანატს. ძირითადად, დაფინანსებულია ქარტიის ფონდისა და მთავრობის მიერ (სახელმწიფო ბიუჯეტი)[3]. ფინანსების სხვა წყაროა შემოწირულობები, გრანტები, სუბიექტისთვის მოზიდული ინვესტიციები და სხვა სახსრები კანონის შესაბამისად[2].

მოვალეობებირედაქტირება

ცენტრის მოვალეობები და უფლებები განისაზღვრება პრეზიდენტის ბრძანებულებით:[2]

  • მონაწილეობა მიიღოს საკანონმდებლო აქტების, განვითარების კონცეფციების და მის საქმიანობასთან დაკავშირებული მიზნობრივი პროგრამების შემუშავებასა და განხორციელებაში
  • მოიძიონ უცხო სახელმწიფოებთან ურთიერთობის განვითარების ახალი მიდგომები აზერბაიჯანის რესპუბლიკის სტრატეგიული ინტერესების შესაბამისად
  • განახორციელოს სამეცნიერო და გამოყენებითი კვლევები საზოგადოებრივი და კერძო ორგანიზაციების დაკვეთით
  • მოამზადონ დამოუკიდებელი მოხსენებები, საექსპერტო მოსაზრებები და პროგნოზები საერთაშორისო მოვლენების, პროცესებისა და ურთიერთობების შესახებ
  • ინფორმაციის მიწოდება აზერბაიჯანის რესპუბლიკის საგარეო პოლიტიკის საკითხებზე
  • წინადადებების წარდგენა საერთაშორისო ხელშეკრულებების შესახებ აზერბაიჯანის რესპუბლიკის შეერთების შესახებ
  • ჩაატაროს კვლევა, შექმნას სამუშაო ჯგუფები და კომისიები, რომლებიც დაკავშირებულია საქმიანობის სფეროებთან
  • მოსაზრებები და წინადადებები საქმიანობის მიმართულებების შესახებ, ანალიზისა და განზოგადებების ჩატარება, ანალიტიკური მასალების მომზადება
  • მოაწყოს კონფერენციები, შეხვედრები, სემინარები და საქმიანობის სფეროებთან დაკავშირებული სხვა ღონისძიებები
  • კანონმდებლობის შესაბამისად, ჩართონ დამოუკიდებელი ექსპერტები და სპეციალისტები თავიანთ საქმიანობაში

სქოლიორედაქტირება