აგუასკალიენტესი (მრავალმნიშვნელოვანი)

მრავალმნიშვნელოვანი

ტოპონიმი აგუიასკალიენტესი შეიძლება აღნიშნავდეს: