აგლუტინაცია

ვიკიპედიის მრავალმნიშვნელობის გვერდი

ტერმინი შეიძლება აღნიშნავდეს შემდეგებს: