აგარანი (მრავალმნიშვნელოვანი)

საკუთარი სახელი აგარანი შეიძლება აღნიშნავდეს:

  • აგარანი — თბილისის სამხრეთით მდებარე ტერიტორიის საერთო სახელწოდება;
  • აგარანი — ციხე ქვემო ქართლში, აგარანზე გამავალ დიდ საქარავნო გზაზე.