აბორიგენი (ლათ. Aborigene) — შუა იტალიის უძველესი მცხოვრებნი. რომაელებმა ეს ტერმინი აწარმოეს ლათინური სიტყვიდან „ab origine“ (თავიდან, დასაწყისიდან). თანამედროვე გაგებით აბორიგენებს უწოდებენ მხარის, ქვეყნის ან ოლქის ძირეულ, ძველ, მუდმივ მცხოვრებლებს.

ძველი ლათინები ძველი წელთაღრიცხვის დაახლოებით V საუკუნეში