აბდალი (მრავალმნიშვნელოვანი)

მრავალმნიშვნელოვანი

საკუთარი სახელი აბდალი შეიძლება აღნიშნავდეს: