ჰიპოკოტილი (ინგლ. Hypocotyl) — მცენარის ღეროს ყველაზე ქვედა მონაკვეთი — ღეროს ფესვში გადასვლის ადგილიდან (ფესვის ყელიდან) პირველ ჩანასახოვან ფოთლებამდე (ლებნებამდე); იგივეა, რაც ლებნისქვეშა მუხლი.

Salix scouleriana-ის თესლის დიაგრამა, ნაჩვენებია ჰიპოკოტილის მდებარეობა.

ლიტერატურა რედაქტირება