ჰასანლი (მრავალმნიშვნელოვანი)

მრავალმნიშვნელოვანი

ჰასანლი ' შეიძლება აღნიშნავდეს: