ჰამადა (არაბ. حمادة) — უდაბნოს ქვიანი სივრცეები მეტწილად საჰარაში.[1] უდაბნოს ლანდშაფტის ტიპია. დამახასიათებელია უნაყოფო მყარი და ქვიან-ქვიშიანი, მცენარეულობას მოკლებული ზედაპირი. გვხვდება ქვიან და კლდოვან უდაბნოებში, საჰარაში (რამდენიმე ათეულ კილომეტრზე), ავსტრალიის უდაბნოებში და ლიბიაში. ჰამადას ზოგჯერ უწოდებენ რეგს (გამოითქმის როგორც „ხალიჩა“), თუმცა ეს უკანასკნელი მიეკუთვნება უფრო ქვიან ვაკეს, ვიდრე ზეგანს.[2] ჰამადას ზედაპირზე შეინიშნება ქვაფენილები. საჰარაში არსებული ჰამადები ცარცული, ოლიგოცენური, მიოცენური და პლიოცენური ასაკისაა, ან მეოთხეული პერიოდისა.[3] ტერმინი „ჰამადა“ აგრეთვე იხმარება ქვიანი უდაბნოების აღსანიშნავად.[4]

ჰამადა

სქოლიო რედაქტირება