ჰაერრეაქტიული ძრავა

ჰაერრეაქტიული ძრავა (ჰრძ) — რეაქტიული ძრავა, რომელშიც საწვავის დაწვისათვის იყენებენ ჰაერის ატმოსფეროს ჟანგბადს. ჰრძ პირდაპირი რეაქციის ძრავაა, იგი აერთიანებს ძრავასა და მაძრავის ფუნქციებს. წვის კამერაში მოხვედრილი ჰაერის წინასწარი კუმშვის ხერხის მიხედვით ჰრძ არის კომპრესორული და უკომპრესორო (ჰაერი იკუმშება ჰაერის ნაკადის ჩქარული დაწნევის გამო). ჰრძ-ს მიეკუთვნება პირდაპირი დინების ჰრძ, მფეთქარი ჰრძ და ტურბორეაქტიული ძრავა.

ლიტერატურა

რედაქტირება