ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის საარქივო ფონდი

ვიკიპედიის რედაქტორების გადაწყვეტილებით, სტატიას „ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის საარქივო ფონდი“ მინიჭებული აქვს რჩეული სტატიის სტატუსი. ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის საარქივო ფონდი ვიკიპედიის საუკეთესო სტატიების სიაშია.

ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის საარქივო ფონდი ცენტრის კოლექციის ერთ-ერთი ნაწილია, რომელშიც თავმოყრილია ქართველი და უცხოელი მეცნიერების, მწერლების, პოეტების და საზოგადო მოღვაწეების, მხატვრების, პოლიტიკური, სახელმწიფო და სამხედრო მოღვაწეების, ემიგრაციის მოღვაწეების, სასულიერო პირების, აგრეთვე საქართველოს საისტორიო და საეთნოგრაფიო საზოგადოების და სინოდის კანცელარიის არქივები. ჯამში საარქივო ფონდების რაოდენობა 182-ია; აქედან, დღეისათვის უკვე დამუშავებულია 111 ფონდი. დანარჩენი 71 საარქივო ფონდი დამუშავების პროცესშია[1].

ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის საცავი, რომელშიც პირადი არქივებია დაცული

არქივში დაცული მასალიდან განსაკუთრებული აღნიშვნის ღირსია ქართველი პაპიროლოგის გრიგოლ წერეთლის კუთვნილი კოლექცია, სადაც წარმოდგენილია ძვ. წ. II-XV საუკუნეებით დათარიღებული 170-მდე პაპირუსი.

დანარჩენ ფონდებში დაცულია XIX-XX საუკუნეების ქართველი და უცხოელი საზოგადო მოღვაწეების ცხოვრება-შემოქმედებასთან დაკავშირებული ქართული, ლათინური, ფრანგული, ინგლისური, იტალიური, რუსული, აზერბაიჯანული, სომხური და სხვა უცხოენოვანი ორიგინალური საბუთები; მდიდარი ეპისტოლარული მემკვიდრეობა; მრავალრიცხოვანი ფოლკლორული ჩანაწერები; უნიკალური ფოტონამუშევრები; სამხრეთ კავკასიის ახალი და უახლესი ისტორიის ამსახველი მასალა პოლიტიკის, ეკონომიკის, საეკლესიო ცხოვრების, ჟურნალისტიკის, თეატრის, მუსიკისა და სხვა სფეროებიდან[2].

საერთო ნუსხა

სია შედგენილია ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის ოფიციალური საიტის მონაცემებზე დაყრდნობით. არქივები ანბანის მიხედვითაა დალაგებული; პიროვნებათა არქივები გვარების მიხედვითაა მოცემული (გარდა სასულიერო პირებისა, რომლებიც სიაში სახელის მიხედვით არიან მოცემული); ორგანიზაციების არქივები სიის ბოლო ნაწილში, პიროვნებათა არქივების შემდეგაა მოთავსებული. სხვადასხვა ფერითაა გამოყოფილი არქივთა შემდეგი ჯგუფები[1]:

      მეცნიერთა და საზოგადო მოღვაწეთა არქივები;
      სასულიერო პირთა არქივები;
      მწერალთა, პოეტთა და საზოგადო მოღვაწეთა არქივები;
      მხატვართა არქივები;
      პოლიტიკურ, სახელმწიფო და სამხედრო მოღვაწეთა არქივები;
      ქართველ ემიგრანტთა არქივები;
      ორგანიზაციების არქივები
      იმ პირთა არქივები, რომლებიც ზემოთ ჩამოთვლილთაგან ორ ან მეტ ჯგუფში თავსდება; დეტალურად იხილეთ ამ ფერით აღნიშნული არქივების შენიშვნები;
      სხვა;
  ნიშნით აღნიშნულია დამუშავებული არქივები;
  ნიშნით აღნიშნულია არქივები, რომელთა დამუშავებაც ამჟამად მიმდინარეობს და ჯერჯერობით მკვლევართათვის მათზე მუშაობა დროებით შეზღუდულია.

არქივი ცენტრს გადაეცა... შემადგენლობა
  ირაკლი აბაშიძე[3] მისი ქალიშვილის, ირინე აბაშიძის მიერ 2009 წლის 19 თებერვალს.
  ილია აბულაძე[4] მისი ოჯახის მიერ 843 საარქივო საქმე: 1) ბიოგრაფიისა და საზოგადოებრივი მოღვაწეობის ამსახველი მასალა; 2) შემოქმედებითი მასალა, რომელიც მოიცავს - ა) გამოკვლევებს, ბ) ლექსიკონებსა და სალექსიკონო მასალას, გ) რეცენზიებს, დ) ტექსტებს, ე) ამონაწერებს სხვადასხვა ტექსტებიდან; 3) მიმოწერა; 4) სხვადასხვა.
  რუბენ აღაბაბიანი
  ვაჟა აზარაშვილი
  პავლე აკობია[5] 2008 წლის 2 ივლისს 108 საარქივო საქმე: 1) ბიოგრაფიისა და საზოგადოებრივი მოღვაწეობის ამსახველი მასალა; 2) შემოქმედებითი; 3) მიმოწერა; 4) სხვადასხვა.
  ალექსანდრე ეპისკოპოსი (ალექსი ოქროპირიძე)[6] 1867 საარქივო საქმე: 1) ბიოგრაფიისა და საზოგადოებრივი მოღვაწეობის ამსახველი მასალა; 2) მიმოწერა; 3) სხვადასხვა.
  კათოლიკოს-პატრიარქი ამბროსი (ხელაია)[7] 335 საარქივო საქმე: 1) ქადაგებები; 2) შემოქმედებითი; 3) მიმოწერა.
  შალვა ამირანაშვილი[8] მისი ოჯახის მიერ 1994 წლის 29 მარტს
  ელეფთერ ანდრონიკაშვილი[9]
  ლუარსაბ ანდრონკაშვილი[10] 282 საარქივო საქმე: 1) ბიოგრაფიისა და საზოგადოებრივი მოღვაწეობის ამსახველი მასალა; 2) მიმოწერა; 3) სხვადასხვა.
  ლია ანდღულაძე[11] შემოსწირა თავად 2008 წლის 15 დეკემბერს.
  არჯევანიძეები: პეტრე, ივანე, ევდოკია, ზაქარია, ანტონი, ნინო, ნიკოლოზი, სოფიო[12] 1975 წლის 28 აპრილს 135 ერთეული: 1) ბიოგრაფიისა და საზოგადოებრივი მოღვაწეობის ამსახველი მასალა; 2) ხელწერილები; 3) მიმოწერა; 4) სხვადასხვა.
  სოლომონ ასლანიშვილი (ბავრელი)[13] 24 საარქივო საქმეს შეიცავს: 1) ბიოგრაფიული; 2) შემოქმედებითი; 3) სხვადასხვა.
  ალექსანდრე ბარამიძე[14]
  დიმიტრი ბაქრაძე[15] 1970 წლის 15 ივნისს 182 საარქივო საქმე: 1) ბიოგრაფიისა და საზოგადოებრივი მოღვაწეობის ამსახველი მასალა; 2) შემოქმედებითი; 3) მიმოწერა; 4) სხვადასხვა.
  ხუტა ბერულავა[16] მისი ქალიშვილის, მზეონა ბერულავას მიერ 2009 წლის 17 მარტს
  ნიკო ბერძენიშვილი[17] ნინო ბერძენიშვილის მიერ 1974 წლის 31 მაისს; ნაწილი შემოსულია 1984 წლის 26 სექტემბერს. 3734 საარქივო საქმე: 1) ბიოგრაფიისა და საზოგადოებრივი მოღვაწეობის ამსახველი მასალა; 2) შემოქმედებითი; 3) მიმოწერა; 4) ფოტოები; 5) სხვადასხვა.
  ელიზბარ ბიჩინაშვილი
  ზაურ ბოლქვაძე
  გიორგი ბოჭორიძე[18] 68 საარქივო საქმეს შეიცავს: 1) ბიოგრაფიისა და საზოგადოებრივი მოღვაწეობის ამსახველი მასალა; 2) შემოქმედებითი; 3) მიმოწერა; 4) სხვადასხვა.
  მარი ბროსე[19] 167 საარქივო საქმე: 1) შემოქმედებითი მოღვაწეობის ამსახველი მასალა; 2) მიმოწერა და 3) სხვადასხვა.
  ვალერიან გაბაშვილი[20][შენიშვნა 1] მისი ქალიშვილის მანანა გაბაშვილის მიერ 2008 წლის 13 თებერვალს
  გაბრიელ ეპისკოპოსი (გერასიმე ქიქოძე)[21] 59 საარქივო საქმე: 1) შემოქმედებითი მოღვაწეობის ამსახველი მასალა; 2) მიმართვები; 3) მიმოწერა.
  კონსტანტინე გამსახურდია[22] მისი შვილიშვილების შორენა და დავით (კონსტანტინე) ახობაძეების მიერ 2008 წლის 5 მარტს
  ალექსი გეგეჭკორი
  აკაკი გელოვანი[23] მისი შთამომავლების მიერ 2009 წლის 26 თებერვალს
  ვარლამ გელოვანი[24] 138 საარქივო საქმე: 1) ბიოგრაფიისა და საზოგადოებრივი მოღვაწეობის ამსახველი მასალა; 2) მიმოწერა; 3) მისი მეუღლის _ ნინო გელოვანის ბიოგრაფიისა და საზოგადოებრივი მოღვაწეობის ამსახველი მასალა; 3) გიორგი თარხან მოურავის მასალა; 5) ვერა, ნადეჟდა და მარიამ თარხან მოურავების მიმოწერა; 6) ზურაბ ავალიშვილის მასალა; 7) სხვადასხვა.
  იასონ გელოვანი[25] 1963 წელს 20 საარქივო საქმე: 1) ბიოგრაფიის ამსახველი მასალა; 2) შემოქმედებითი; 3) მიმოწერა; 4) სხვადასხვა.
  დავით გვრიტიშვილი[26] მისი ქალიშვილის ლუიზა გვრიტიშვილის მიერ 2008 წლის 5 მაისს 87 საარქივო საქმე: 1) ბიოგრაფიული და საზოგადოებრივი მოღვაწეობის ამსახველი მასალა; 2) მიმოწერა.
  ბეჟან გიორგაძე
  იაკობ გოგებაშვილი[27][შენიშვნა 2] 640 საარქივო საქმე: 1) ბიოგრაფიისა და საზოგადოებრივი მოღვაწეობის ამსახველი მასალა; 3) შემოქმედებითი; 4) მიმოწერა; 5) სხვადასხვა.
  დერმიშა გოგოლაძე[28] ანდრო და მედეა (ბაია) გოგოლაძეების მიერ 2008 წლის 15 ივლისს
  ივანე გომართელი[29][შენიშვნა 3] 1965 წლის 10 აპრილს 142 საარქივო საქმე: 1) ბიოგრაფიის ამსახველი მასალა; 2) შემოქმედებითი; 3) მიმოწერა.
  სერგი გორგაძე[30] ქეთევან და დავით აბესაძეების მიერ 2006 წელს (დიდი ნაწილი) 128 საარქივო საქმე: 1) შემოქმედებითი მოღვაწეობის ამსახველი მასალა; 2) მიმოწერა; 3) სხვადასხვა.
  ევგენია გრანსტრემი[31] მისი ოჯახის მიერ 2006 წლის 24 აგვისტოს 226 საარქივო საქმე: 1) მიმოწერა; 2) სხვადასხვა.
  იოსებ დავითაშვილი[32] 118 საქმე: 1) ბიოგრაფიისა და საზოგადოებრივი მოღვაწეობის ამსახველი მასალა; 2) შემოქმედებითი მოღვაწეობის ამსახველი მასალა; 3)მიმოწერა; 4)სხვადასხვა.
  იოსებ დრბოგლავი[33] 54 საქმე: 1) შემოქმედებითი მოღვაწეობის ამსახველი მასალა; 2) მიმოწერა; 3) სხვადასხვა.
  დიმიტრი დუმბაძე[34] 1960 წლის 22 ნოემბერს 935 საარქივო საქმე: 1) ბიოგრაფიისა და საზოგადოებრივი მოღვაწეობის ამსახველი მასალა; 2) შემოქმედებითი; 3) მიმოწერა; 4) სხვადასხვა.
  მამია დუმბაძე[35] მისი ვაჟის მალხაზ (მამუკა) დუმბაძის მიერ 2008 წლის 26 მარტს
  ივანე ელიაშვილი[36] 203 საარქივო საქმე: 1) ბიოგრაფიისა და საზოგადოებრივი მოღვაწეობის ამსახველი მასალა; 2) შემოქმედებითი; 3) მიმოწერა; 4) სხვადასხვა.
  ტიგრან ენფიანჯიანცი[37] 126 საარქივო საქმე: 1) შემოქმედებითი მოღვაწეობის ამსახველი მასალა; 2) სხვადასხვა.
  რფიელ ერისთავი[38] 1965 წლის 4 მაისს, 19 ივნისს 1097 საარქივო საქმე: 1) ბიოგრაფიისა და საზოგადოებრივი მოღვაწეობის ამსახველი მასალა; 2) შემოქმედებითი; 3) მასალები სამეგრელოს სამთავროს შესახებ; 4) მიმოწერა; 5) სხვადასხვა.
  ანასტასია ერისთავი-ხოშტარია[39] 1983 წლის 21 იანვარს 401 საარქივო საქმე: 1) ბიოგრაფიისა და საზოგადოებრივი მოღვაწეობის ამსახველი მასალა; 2) მისადმი მიძღვნილი ლექსები და სტატიები; 3) შემოქმედებითი; 4) მიმოწერა; 5) ფოტოები; 6) სხვადასხვა.
  ვაჟა-ფშაველა[40] 262 საარქივო საქმე: 1) ბიოგრაფიისა და საზოგადოებრივი მოღვაწეობის ამსახველი მასალა; 2) შემოქმედებითი; 3) მიმოწერა; 4) სხვადასხვა.
  ალექსანდრე ვაჩეიშვილი[41] ირაკლი და ნინო ვაჩეიშვილების მიერ 2008 წლის 15 ივლისს
  ევგენი ვეიდენბაუმი[42] 1973 საარქივო საქმე: 1) ბიოგრაფიისა და საზოგადოებრივი მოღვაწეობის ამსახველი მასალა; 2) შემოქმედებითი; 3) მიმოწერა; 4) ფოტოები; 5) სხვადასხვა.
  ილია ვეკუა[43] ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის არქივთმცოდნეობის დეპარტამენტის ხელმძღვანელის, გოჩა საითიძის მიერ 2008 წლის 13 ოქტომბერს
  კირილე ვეკუა[44] გ. შარაშიძის მიერ 1989 წელს (ჩამოტანილია გერმანიიდან)
  პარმენ ზაქარაია[45]
  მიხეილ თამარაშვილი[46] 1958 წლის 17 დეკემბერს (არქივის ნაწილი) 4280 საარქივო საქმე: 1) ბიოგრაფიის ამსახველი მასალა; 2) შემოქმედებითი; 3) მიმოწერა; 4) ფოტოები; 5) სხვადასხვა.
  ექვთიმე თაყაიშვილი[47][შენიშვნა 4] ნაწილი კალისტრატე სალიას მიერ 1972 წლის 12 ივნისს, დიდი ნაწილი 1981 წლის 26 მაისს 2326 საარქივო საქმე:1) ბიოგრაფიისა და საზოგადოებრივი მოღვაწეობის ამსახველი მასალა; 2) შემოქმედებითი; 3) მიმოწერა; 4) ფოტოები; 5) სხვადასხვა.
  რევაზ თვარაძე
  მოსე თოიძე[48]
  არუთუნ თუმანიანი[49] 92 საარქივო ერთეული: 1) ბიოგრაფიისა და საზოგადოებრივი მოღვაწეობის მასახველი მასალა; 2) შემოქმედებითი; 3) ფოტოები.
  თუმანიშვილები: ბირთველი, გრიგოლი, დავითი, მანუჩარი, ნიკოლოზი, სულხანი, შიოში და ჯიმშერი[50] 212 საარქივო საქმე: 1) ბიოგრაფიის ამსახველი მასალა; 2) ხელწერილები; 3) მიმოწერა; 4) სხვადასხვა.
  კონსტანტინე, ვასილ და სტეფანე თუმანიშვილები[51] 1974 წლის 8 აპრილს 197 საარქივო საქმე: 1) ბიოგრაფიის ამსახველი მასალა; 2) შემოქმედებითი; 3) მიმოწერა; 4) სხვადასხვა.
  ანასტასია თუმანიშვილი[52][შენიშვნა 5] 1959 წლის 17 ოქტომბერს 962 საარქივო საქმე: 1) ბიოგრაფიისა და საზოგადოებრივი მოღვაწეობის ამსახველი მასალა; 2) შემოქმედებითი; 3) მიმოწერა; 4) ფოტოები.
  გიორგი თუმანიშვილი
  მიხეილ თუმანიშვილი[53][შენიშვნა 6] 1348 საარქივო საქმეს შეიცავს: 1) ბიოგრაფიისა და საზოგადოებრივი მოღვაწეობის ამსახველი მასალა; 2) შემოქმედებითი; 3) მიმოწერა; 4) სხვადასხვა.
  იოსებ, კობა და ლაშა იმედაშვილები
  კარლო ინასარიძე[54][შენიშვნა 7] მისი ოჯახის მიერ 2007 წლის 25 ოქტომბერს, ანდერძის მიხედვით
  ოტია იოსელიანი
  პლატონ იოსელიანი[55] 142 საარქივო საქმე: 1) ბიოგრაფიის ამსახველი მასალა; 2) შემოქმედებითი; 3) მიმოწერა; 4) სხვადასხვა.
  კათოლიკოს-პატრიარქი კალისტრატე (ცინცაძე)[56] 1965 წლის 19 ივნისს, 15 ნოემბერს; ნაწილი შემოსწირა ანასტასია ცინცაძემ 312 საარქივო საქმე: 1) ბიოგრაფიისა და საზოგადოებრივი მოღვაწეობის ამსახველი მასალა; 2) შემოქმედებითი; 3) მოგონებები; 4) მიმოწერა; 5) ფოტოები; 6) სხვადასხვა.
  ვასილ კარბელაშვილი[57][შენიშვნა 8] 881 საარქივო საქმე: 1) ბიოგრაფიისა და საზოგადოებრივი მოღვაწეობის ამსახველი მასალა; 2) შემოქმედებითი; 3) მიმოწერა; 4) სხვადასხვა.
  კორნელი კეკელიძე[58][შენიშვნა 9] 1972 წლის 2 ივნისს; ნაწილი შემოსწირა ალექსანდრე ბარამიძემ 1977 წლის 20 ივლისს. 949 საარქივო საქმე: 1) ბიოგრაფიისა და საზოგადოებრივი მოღვაწეობის ამსახველი მასალა; 2) შემოქმედებითი: ა) გამოკვლევები, ბ) ამონაწერები, გ) რეცენზიები; 3) მიმოწერა; 4) სხვადასხვა (მათ შორის, ქართული ხელნაწერი ტექსტები).
  მიხეილ კეკელიძე[59] 1065 ერთეული: 1). პირადი და საზოგადოებრივი მოღვაწეობის ამსახველი მასალა; 2). შემოქმედება; 3). მიმოწერა; 4). სხვადასხვა.
  მელიტონ კელენჯერიძე[60][შენიშვნა 10] 1959 წლის 20 ივლისს 253 საარქივო საქმე: 1) ბიოგრაფიის ამსახველი მასალა; 2) შემოქმედებითი; 3) მიმოწერა; 4) ფოტოები; 5) სხვადასხვა.
  გიორგი კვინიტაძე[61][შენიშვნა 11] მისი ქალიშვილის ნანო დ’აბო-კვინიტაძის მიერ 2007 წლის 22 ოქტომბერს.
  თედო კიკვაძე[62] 1962 წლის 16 აპრილს 43 საარქივო საქმე: 1) ბიოგრაფიის ამსახველი მასალა; 2) შემოქმედებითი.
  კირიონ II[63][შენიშვნა 12] 1961 წლის 31 ოქტომბერს 1615 საარქივო საქმე: 1) ბიოგრაფიისა და საზოგადოებრივი მოღვაწეობის ამსახველი მასალა; 2) მიმოწერა; 3) ფოტოები; 4) სხვადასხვა (მათ შორის, მასალები ტარასი კანდელაკის შესახებ).
  ლეონიდ კოკონოვიჩი
  ვიქტორ კუპრაძე[64] მისი ქალიშვილის ნანა კუპრაძის მიერ 2008 წლის 7 ოქტომბერს
  ალექსანდრე ლომთათიძე
  გიორგი ლომთათიძე[65] ნ. ღოღობერიძის მიერ 1994 წლის 17 ივნისს
  გრიგოლ ლორთქიფანიძე[66] მისი ვაჟის, თეიმურაზ ლორთქიფანიძის მიერ 2008 წლის იანვარში 139 საარქივო საქმე: 1) ბიოგრაფიული და საზოგადოებრივი მოღვაწეობის ამსახველი მასალა; 2) შემოქმედებითი მოღვაწეობის ამსახველი მასალა; 3) მიმოწერა; 4) სხვადასხვა
  იოსებ ლორთქიფანიძე
  ირაკლი ლორთქიფანიძე[67] ოჯახის მიერ 1979 წლის 20 ივლისს 937 საარქივო საქმე: 1) ბიოგრაფიისა და საზოგადოებრივი მოღვაწეობის ამსახველი მასალა; 2) შემოქმედებითი; 3) მიმოწერა; 4) ფოტოები; 5) სხვადასხვა.
  ლომჯარია სულიკო
  სერგი მაკალათია
  იაკობ მანსვეტაშვილი[68][შენიშვნა 13] 1974 წლის 22 იანვარს 37 საარქივო საქმეს შეიცავს: 1) ბიოგრაფიისა და საზოგადოებრივი მოღვაწეობის ამსახველი მასალა; 2) შემოქმედებითი.
  იური მარი[69] 1976 წლის 12 ივლისს, ნაწილი ცენტრს გადაეცა 1979 წლის 27 ივნის, 1981 წლის 26 მაისს 882 საარქივო საქმე: 1) ბიოგრაფიისა და საზოგადოებრივი მოღვაწეობის ამსახველი მასალა; 2) შემოქმედებითი; 3) მიმოწერა; 4) სხვადასხვა; 5) ფოტოები.
  ნიკოლოზ მარი[70] 1972 წლის 6 მარტს, ნაწილი 12 ივნისს შემოსწირა სოფიო მარმა, ნაწილი შემოვიდა 1979 წლის 27 ივნისს, აგრეთვე 1981 წლის 26 მაისს 382 საარქივო საქმე: 1) ბიოგრაფიისა და საზოგადოებრივი მოღვაწეობის ამსახველი მასალა; 2) შემოქმედებითი; 3) მიმოწერა; 4) სხვადასხვა.
  ევგენი მარკოვი[71] 1977 წლის 21 ივნისს 1070 საარქივო საქმე: 1) ბიოგრაფიისა და საზოგადოებრივი მოღვაწეობის ამსახველი მასალა; 2) შემოქმედებითი; 3) მიმოწერა; 4) ფოტოები; 5) სხვადასხვა.
  ქეთევან მაღალაშვილი[72] 1983 წლის 21 დეკემბერს 1239 საარქივო საქმე: 1) ბიოგრაფიის ამსახველი მასალა; 2) შემოქმედებითი; 3) მიმოწერა; 4) გრიგოლ წერეთლის ცხოვრება-მოღვაწეობის ამსახველი მასალა; 5) სხვადასხვა.
  შალვა და გაიოზ მაღლაკელიძეები[73][შენიშვნა 14] ჰანა მაღლაკელიძის, ჰილდე ჰერპისისა და კარლო ინასარიძის მიერ 1990 წლის 27 ივლისს 600 საარქივო საქმე: 1) ბიოგრაფიისა და საზოგადოებრივი მოღვაწეობის ამსახველი მასალა; 2) მიმოწერა; 3) სხვადასხვა.
  ვლადიმერ მაყაშვილი[74]
  მიხეილ მაჩაბელი[75] 1626 საარქივო საქმე:

1) ბიოგრაფიის, სამსახურეობრივი და საზოგადოებრივი საქმიანობის ამსახველი მასალა; 2) შემოქმედებითი; 3) მიმოწერა; 4) სხვადასხვა.

  ფილიპე მახარაძე
  დარეჯან მეგრელაძე
  დუტუ მეგრელი[76] 1983 წლის 21 იანვარს 1161 საარქივო საქმე: 1) ბიოგრაფიისა და საზოგადოებრივი მოღვაწეობის ამსახველი მასალა; 2) მისადმი მიძღვნილი სიტყვები, ლექსები, სტატიები; 3) შემოქმედებითი; 4) მიმოწერა; 5) ფოტოები; 6) სხვადასხვა.
  ეგნატე მენთეშაშვილი[77] 1977 წლის 21 დეკემბერს 72 საარქივო საქმე: 1) ბიოგრაფიისა და საზოგადოებრივი მოღვაწეობის ამსახველი მასალა; 2) შემოქმედებითი;3) მიმოწერა; 4) სხვადასხვა.
  სერგეი მესხი[78][შენიშვნა 15] 1959 წლის 20 ოქტომბერს 89 საარქივო საქმე: 1) საზოგადოებრივი მოღვაწეობის ამსახველი მასალა; 2) შემოქმედებითი;3) მიმოწერა; 4) სხვადასხვა.
  შოთა მესხია[79] მისი ქალიშვილების მანანა და მარინე მესხიების მიერ 2009 წლის 6 თებერვალს.
  მესხიშვილები: დიმიტრი, იაკინთე დიმიტრის ძე, სარდიონ დიმიტრის ძე, მიხეილ დიმიტრის ძე, სოფიო, სარდიონის მეუღლე, აპოლონ სარდიონის ძე, სარდიონ სარდიონის ძე, ლეონიდე სარდიონის ძე, ვლადიმერ სარდიონის ძე და ნინო სარდიონის ასული[80] 1960 წლის 5 ივლისს 389 საარქივო საქმე: 1) ბიოგრაფიული; 2) შემოქმედებითი; 3) მიმოწერა; 4) სხვადასხვა.
  ელენე მეტრეველი[81] მისი ოჯახის მიერ 2007 წლის 29 ივლისს 3070 საარქივო საქმე: 1) ბიოგრაფიისა და საზოგადოებრივი მოღვაწეობის ამსახველი მასალა; 2) შემოქმედებითი; 3) მიმოწერა; 4) სხვადასხვა.
  დიმიტრი მეღვინეთუხუცესი[82] 56 საარქივო საქმე: 1) ბიოგრაფიის ამსახველი მასალა; 2) შემოქმედებითი მოღვაწეობის ამსახველი მასალა.
  ვალერიან მიზანდარი
  სოფიო მიხაილოვა-მარი[83] 567 საარქივო საქმე: 1) ბიოგრაფიისა და საზოგადოებრივი მოღვაწეობის ამსახველი მასალა; 2) შემოქმედებითი; 3) მიმოწერა; 4) სხვადასხვა.
  ლევან მუსხელიშვილი[84] 1962 წლის 28 აპრილს 135 საარქივო საქმე: 1) შემოქმედებითი მოღვაწეობის ამსახველი მასალა; 2) მიმოწერა; 3) სხვადასხვა.
  გიორგი ნადარეიშვილი
  ილია ნაკაშიძე[85] 442 საარქივო საქმე: 1) ბიოგრაფიისა და საზოგადოებრივი მოღვაწეობის ამსახველი მასალა; 2) შემოქმედებითი; 3) მიმოწერა; 4) პეტრე ნაკაშიძის მასალები; 5) სხვადასხვა.
  ვანო ნანუაშვილი[86][შენიშვნა 16] ანდრო და ნინო დაბროვების მიერ 2000 წლის 22 დეკემბერს
  ალექსანდრე ნიკოლაი[87]
  ალექსანდრე და ივანე ნიკურაძეები[88][შენიშვნა 17] მათი ოჯახის მიერ, გ. შარაძის ხელით, 1989 წლის 27 ივნის
  ეგნატე ნინოშვილი[89] 20 საარქივო საქმე: 1) შემოქმედებითი მოღვაწეობის ამსახველი მასალა; 2) სხვადასხვა.
  თემურ ნუცუბიძე[90] 568 საარქივო საქმე: 1) ბიოგრაფიისა და საზოგადოებრივი მოღვაწეობის ამსახველი მასალა; 2) შემოქმედებითი; 3) მიმოწერა; 4) სხვადასხვა.
  რუსუდან ორბელი[91] 866 საარქივო საქმე: 1) ბიოგრაფიისა და საზოგადოებრივი მოღვაწეობის ამსახველი მასალა;2) შემოქმედებითი; 3) იოსებ ორბელის ცხოვრება-მოღვაწეობის ამსახველი მასალა;4) მიმოწერა; 5) სხვადასხვა.
  გრიგოლ ორბელიანი[92][შენიშვნა 18] 717 საარქივო საქმე: 1) სამსახურეობრივი საქმიანობისა და საზოგადოებრივი მოღვაწეობის ამსახველი მასალა; 2) შემოქმედებითი; 3) მიმოწერა; 4) სხვადასხვა.
  აკაკი და თამარ პაპავები
  ელისე და ოთარ პატარიძეები[93][შენიშვნა 19] ელისე პაარიძის არქივი — მისი ვაჟის ოთარ პატარიძის მიერ 2007 წლის 12 ოქტომბერს;
ოთარ პატარიძემ საკუთარი არქივი თავად შემოსწირა ცენტრს 2008 წლის 9 ივნისს
  პეტრე ეპისკოპოსი (კონჭოშვილი)[94] ვ. კიკნაძის მიერ 2007 წლის 12 ოქტომბერს ოთხი საარქივო საქმე
  თედო ჟორდანია[95][შენიშვნა 20] 1960 წლის 12 ოქტომბერს 824 საარქივო საქმე: 1) ბიოგრაფიის, პედაგოგიური და საზოგადოებრივი მოღვაწეობის ამსახველი მასალა; 2) შემოქმედებითი; 3) მიმოწერა; 4) სხვადასხვა.
  ისიდორე რამიშვილი
  ქრისტეფორე რაჭველიშვილი[96] მისი ვაჟის ბაადურ რაჭველიშვილის მიერ 2009 წლის 4 მარტს
  გრიგოლ რობაქიძე[97]
  ლევან რჩეულიშვილი
  ნინო და კალისტრატე სალიები[98][შენიშვნა 21]
  ნიკო სამადაშვილი[99] სამი საარქივო საქმე
  ალექსანდრე სარაჯიშვილი[100] 144 საარქივო საქმე: 1) ბიოგრაფიისა და საზოგადოებრივი მოღვაწეობის ამსახველი მასალა; 2) შემოქმედებითი; 3) მიმოწერა; 4) ბარონ დე ბაის წერილები;5) სხვადასხვა.
  თედო სახოკია[101] 1974 წლის 18 მარტს 1988 საარქივო საქმე: 1) ბიოგრაფიისა და საზოგადოებრივი მოღვაწეობის ამსახველი მასალა; 2) შემოქმედებითი; 3) მიმოწერა; 4) სხვადასხვა.
  რევაზ სვიმონიშვილი
  ფრიდონ სიხარულიძე
  კონსტანტინე სმირნოვი[102] 1960 წლის 28 დეკემბერს 156 საარქივო საქმე: 1) ბიოგრაფიის ამსახველი მასალა; 2) შემოქმედებითი; 3) მიმოწერა;4) ფოტოები; 5) სხვადასხვა.
  იროდიონ სონღულაშვილი[103][შენიშვნა 22] 1968 წლის 1 ივლისს; 1987 წლის 23 ნოემბერს 452 საარქივო საქმე: 1) შემოქმედებითი მოღვაწეობის ამსახველი მასალა; 2) მიმოწერა; 3) სხვადასხვა.
  გიორგი სტურუა[104] მაყვალა ილურიძე-სტურუას მიერ 2009 წლის 30 იანვარს.
  ივანე სტურუა[105] ირინა გოგოლაშვილის მიერ 2008 წლის 23 სექტემბერს.
  ილია ტაბაღუა
  ირაკლი ტატიშვილი[106] მზია გომელაურის მიერ 1980 წლის 22 ივლისს 164 საარქივო საქმე: 1) პედაგოგიური და საზოგადოებრივი მოღვაწეობის ამსახველი მასალა; 2) შემოქმედებითი;3) მიმოწერა; 4) სხვადასხვა.
  პრასკოვია უვაროვა[107] ფონდი შედგება რუსეთის სახელმწიფო მუზეუმში დაცული უვაროვას მასალების ფოტოპირებისაგან; პრასკოვია უვაროვას ფონდი 350 საარქივო საქმე: 1) საზოგადოებრივი საქმიანობის ამსახველი მასალა; 2) შემოქმედებითი (დღიურები); 3) მიმოწერა.
  პეტრე უმიკაშვილი[108] 42 საარქივო საქმეს შეიცავს: 1) შემოქმედებითი მოღვაწეობის ამსახველი მასალა; 2) მიმოწერა; 3) სხვადასხვა.
  გრიგოლ ფერაძე[109][შენიშვნა 23] 1976 წლის 15 დეკემბერს; ნაწილი შემოსწირა ოჯახმა 1996 წლის 30 ივნისს, ნაწილი მისმა ძმისშვილმა რომანოზ ფერაძემ 1998 წლის 2 ივლისს. 54 საარქივო საქმე: 1) ბიოგრაფიის ამსახველი მასალა; 2) შემოქმედებითი; 3) მიმოწერა; 4) სხვადასხვა.
  ივანე ქარსელაძე
  ნინო ღოღობერიძე
  ალექსანდრე ყაზბეგი[110] 329 საარქივო საქმე:1) ბიოგრაფიის ამსახველი მასალა;2) შემოქმედებითი; 3) მიმოწერა; 4) მასალები ელისაბედ და მიხეილ ყაზბეგების შესახებ; 5) სხვადასხვა.
  ლევან ყანჩაველი[111] ნანა ყანჩაველის მიერ 2008 წლის 4 დეკემბერს.
  ბარბარე და ნინო ყიფიანები[112] 1965 წლის 19 ივნისს 811 საარქივო საქმე: 1) ბიოგრაფიისა და საზოგადოებრივი მოღვაწეობის ამსახველი მასალა; 2) მიმოწერა; 3) სხვადასხვა.
  დიმიტრი ყიფიანი[113][შენიშვნა 24] 1950 წლის 17 ივლისს 1956 საარქივო საქმე: 1) ბიოგრაფიისა და საზოგადოებრივი მოღვაწეობის ამსახველი მასალა; 2) შემოქმედებითი; 3) მიმოწერა; 4) სხვადასხვა.
  დავით ყიფშიძე[114] იოსებ ყიფშიძის მიერ 1974 წელს. 117 საარქივო საქმე: 1) ბიოგრაფიისა და სამსახურეობრივი საქმიანობის ამსახველი მასალა;2) შემოქმედებითი; 3) სხვადასხვა.
  იოსებ ყიფშიძე[115] თინათინ ყიფშიძის მიერ 2001 წელს
  ალექსანდრე, გრიგოლ, ილია და ზაქარია ყიფშიძეები[116] 1996 წლის 31 მაისს 1411 საარქივო საქმე
  ქრისტინე შარაშიძე[117] 2938 საარქივო საქმე: 1) ბიოგრაფიის ამსახველი მასალა; 2) შემოქმედებითი; 3) მიმოწერა; 4) ფოტოები; 5) სხვადასხვა.
  დიმიტრი შევარდნაძე[118] 2000 წლის 12 მაისს; 2001 წლის 6 თებერვალს
  შოშიაშვილი ნოდარ
  სიმონ ჩიქოვანი
  გიორგი ჩუბინაშვილი[119] 1993 წლის 15 თებერვალს
  ნიკო ჩუბინაშვილი[120]
  ვალერიან ცაგარეიშვილი[121] მისი ქალიშვილის ელენე ცაგარეიშვილის მიერ 2008 წლის 26 თებერვალს.
  ალექსანდრე ცაგარელი[122] ნაწილი 1959 წლის 27 იანვარს 54 საარქივო საქმე: 1) სამსახურეობრივი საქმიანობის ამსახველი მასალა; 2) შემოქმედებითი;3) მიმოწერა; 4) სხვადასხვა.
  უჩა ცინდელიანი
  აკაკი წერეთელი[123][შენიშვნა 25] 873 საარქივო საქმე: 1) ბიოგრაფიისა და საზოგადოებრივი მოღვაწეობის ამსახველი მასალა; 2) შემოქმედებითი; 3) მიმოწერა; 4) სხვადასხვა.
  გიორგი წერეთელი[124][შენიშვნა 26] 587 საარქივო საქმე: 1) ბიოგრაფიისა და საზოგადოებრივი მოღვაწეობის ამსახველი მასალა; 2) შემოქმედებითი; 3) მიმოწერა; 4) სხვადასხვა.
  გრიგოლ წერეთელი[125] 1965 წლის 30 მარტს; 1970 წლის 13 აპრილს; ნაწილი შემოსწირა ვ. სილოგავამ 1987 წლის 1 ივნისს 3635 საარქივო საქმე: 1) ბიოგრაფიის ამსახველი მასალა; 2) შემოქმედებითი; 3) მიმოწერა; 4) სოფიო ივანეს ასული წერეთლის მასალები; 5) ილუსტრირებული მასალა; 6) სხვადასხვა.
  თინათინ წერეთელი[126]
  მიხეილ წერეთელი[127][შენიშვნა 27] ნ. სალიას მიერ 1979 წლის 20 ივლისს
  პაპუნა წერეთელი[128] 1975 წლის 21 აპრილს 1309 საარქივო საქმე. არქივი წარმოადგენს ფოტოკოლექციას.
  წერეთლები: ზურაბ ქაიხოსროს ძე, გრიგოლ ზურაბის ძე, დიმიტრი გრიგოლის ძე, ნესტორ დიმიტრის ძე, ალექსანდრე გრიგოლის ძე, სიმონ ზურაბის ძე, დავით სიმონის ძე, სიმონ გოდაბრელიძე, ბიძინა ჩოლოყაშვილი, ბერი ქაიხოსროს ძე, სიმონ დავითის ძე, როსტომ დავითის ძე[129] პ. წერეთლის მიერ 1976 წლის 28 ივლისს ზურაბ ქაიხოსროს ძე წერეთლის ფონდი 155 საარქივო საქმეს შეიცავს; გრიგოლ ზურაბის ძე წერეთლის ფონდი 313 საქმეს; დიმიტრი გრიგოლის ძე წერეთლის ფონდი 62 საქმეს; ნესტორ დიმიტრი ძე წერეთლის ფონდი 391 საქმეს; ალექსანდრე გრიგოლის ძე წერეთლის ფონდი 48 საქმეს; სიმონ ზურაბის ძე წერეთლის ფონდი 11 საქმეს; დავით სიმონის ძე წერეთლის ფონდი 9 საქმეს; სიმონ გოდაბრელიძის ფონდი 42 საქმეს; ბიძინა ჩოლოყაშვილის ფონდი 11 საქმეს; ბერი ქაიხოსროს ძის, სიმონ და როსტომ დავითის ძეების და სხვ. ფონდი 8 საქმეს.
სულ 1050 საარქივო საქმე:1) ბიოგრაფიის ამსახველი მასალა; 2) მასალები ოჯახის წევრთა შესახებ; 3) მასალები საოჯახო მეურნეობის შესახებ; 4) მასალები საზოგადოებრივ-სახელმწიფოებრივი საქმიანობის შესახებ; 5) მასალები ყმა-მამულებისა და სხვა ქონებრივი მფლობელობის შესახებ; 6) სხვადასხვა.
  ილია ჭავჭავაძე[130][შენიშვნა 28] 1053 საარქივო საქმეს შეიცავს: 1) ბიოგრაფიის, საზოგადოებრივი მოღვაწეობისა და სამსახურეობრივი საქმიანობის ამსახველი მასალა; 2) მისდამი მიძღვნილი სიტყვები და ლექსები; 3) შემოქმედებითი; 4) მიმოწერა; 5) მასალები ოლღა გურამიშვილის შესახებ; 6) სხვადასხვა.
  აკაკი ჭანტურია[131] მისი ვაჟის არიანე ჭანტურიას მიერ 2007 წლის 29 მარტს.
  თორნიკე ჭყონია[132]
  ბესიკ ხარანაული
  ალექსანდრე ხახანაშვილი[133] 1967 წლის 25 მაისს 882 საარქივო საქმე: 1) ბიოგრაფიისა და საზოგადოებრივი მოღვაწეობის ამსახველი მასალა; 2) შემოქმედებითი; 3) მიმოწერა; 4) ფოტოები; 5) სხვადასხვა.
  ედიშერ ხოშტარია-ბროსე[134]
  რაჟდენ ხუნდაძე
  ალექსანდრე ჯაბადარი[135] თინათინ სახოკიას მიერ 1968 წლის 2 ივლისს 89 საარქივო საქმე: 1) ბიოგრაფიისა და საზოგადოებრივი მოღვაწეობის ამსახველი მასალა; 2) შემოქმედებითი; 3) მიმოწერა; 4) სხვადასხვა.
  გიორგი ჯავახიშვილი[136] 216 საარქივო საქმე: 1) ბიოგრაფიის ამსახველი მასალა; 2) შემოქმედებითი; 3) მიმოწერა.
  ივანე ჯავახიშვილი[137] ისტორიის ინსტიტუტის მიერ 1987 წლის 1 ივნისს 2284 საარქივო საქმე: 1) ბიოგრაფიისა და საზოგადოებრივი მოღვაწეობის ამსახველი მასალა; 2) შემოქმედებითი; 3) მიმოწერა; 4) ფოტოები; 5) სხვადასხვა.
  მარიამ ჯამბაკურ-ორბელიანი[138] 1980 წლის 5 ნოემბერს 1123 საარქივო საქმე: 1) ბიოგრაფიისა და საზოგადოებრივი მოღვაწეობის ამსახველი მასალა; 2) შემოქმედებითი; 3) მიმოწერა; 4) სხვადასხვა.
  ანასტასია ჯამბაკურ-ორბელიანი-ჯავახიშვილი[139] 1977 წლის 21 დეკემბერს 640 საარქივო საქმე: 1) ბიოგრაფიული; 2) მიმოწერა; 3) სხვადასხვა.
  მოსე ჯანაშვილი[140] ნაწილი 1966 წლის 10 დეკემბერს; არქივის დიდი ნაწილი შედგა Q, QD და „სხვადასხვა“ ფონდებიდან ამოკრებილი მასალისაგან 315 საარქივო საქმე: 1) ბიოგრაფიისა და საზოგადოებრივი მოღვაწეობის ამსახველი მასალა; 2) შემოქმედებითი; 3) მიმოწერა; 4) სხვადასხვა.
  ალექსანდრე ჯანელიძე[141] 1984 წლის 22 ოქტომბერს 1819 საარქივო საქმე: 1) ბიოგრაფიისა და საზოგადოებრივი მოღვაწეობის ამსახველი მასალა; 2) შემოქმედებითი; 3) მიმოწერა; 4) სხვადასხვა.
  ვახტანგ ჯაფარიძე
  ალექსანდრა, ალექსანდრე და სიმონ ჯაფარიძეები[142] ივანე ჯაფარიძის მიერ 2009 წლის 2 თებერვალს.
  ვახტანგ ჯობაძე
  არჩილ ჯორჯაძე[143] 195 საარქივო საქმე: 1) ბიოგრაფიისა და საზოგადოებრივი მოღვაწეობის ამსახველი მასალა; 2) მიმოწერა.
  ნინო, დიმიტრი და ილია ჯორჯაძეები[144] 58 საარქივო საქმე: 1) მიმოწერა.
  ხასან ჰელიმიში[145] ოჯახის მიერ 2009 წლის 7 აგვისტოს 26 საარქივო ერთეული: 1) შესავალი; 2) ბიოგრაფიული ცნობები, 3) ბიოგრაფიული და შემოქმედებითი მოღვაწეობის ამსახველი მასალა; 4) მიმოწერა; 5) ხასან ჰელიმიშისა და მისი ოჯახის წევრთა ფოტოები, 6) სხვადასხვა; 7) საძიებლები: ა) პირთა და ბ) ტოპონიმთა.
  ეროვნული მოძრაობა
  საქართველოს საისტორიო და საეთნოგრაფიო საზოგადოება[146] საქართველოს საისტორიო და საეთნოგრაფიო საზოგადოების მასალები
  სინოდის კანცელარია[147] სანქტ-პეტერბურგის (ყოფილი ლენინგრადის) სახელმწიფო ცენტრალურ საისტორიო არქივში დაცული სინოდის კანცელარიის დოკუმენტები. სულ 175 საარქივო საქმე.
  სხვადასხვა[148] აერთიანებს განსხვავებული შინაარსის მრავალფეროვან მასალას. სულ 445 საარქივო საქმე.
  ფოტოარქივის ელექტრონული კატალოგი[149]

შენიშვნები

 1. ვალერიან გაბაშვილის პირადი არქივი შემდეგ ორ ჯგუფში თავსდება: 1. მეცნიერთა და საზოგადო მოღვაწეთა არქივები; 2. მწერალთა, პოეტთა და საზოგადო მოღვაწეთა არქივები.
 2. იაკობ გოგებაშვილის პირადი არქივი შემდეგ ორ ჯგუფში თავსდება: 1. მეცნიერთა და საზოგადო მოღვაწეთა არქივები; 2. მწერალთა, პოეტთა და საზოგადო მოღვაწეთა არქივები.
 3. ივანე გომართელის პირადი არქივი შემდეგ ორ ჯგუფში თავსდება: 1. მწერალთა, პოეტთა და საზოგადო მოღვაწეთა არქივები; 2. პოლიტიკურ, სახელმწიფო და სამხედრო მოღვაწეთა არქივები.
 4. ექვთიმე თაყაიშვილის პირადი არქივი შემდეგ სამ ჯგუფში თავსდება: 1. მეცნიერთა და საზოგადო მოღვაწეთა არქივები; 2. პოლიტიკურ, სახელმწიფო და სამხედრო მოღვაწეთა არქივები; 3. ქართველ ემიგრანტთა არქივები.
 5. ანასტასია თუმანიშვილის პირადი არქივი შემდეგ ორ ჯგუფში ტავსდება: 1. მეცნიერთა და საზოგადო მოღვაწეთა არქივები; 2. მწერალთა, პოეტთა და საზოგადო მოღვაწეთა არქივები.
 6. მიხეილ თუმანიშვილის პირადი არქივი შემდეგ ორ ჯგუფში თავსდება: 1. მეცნიერთა და საზოგადო მოღვაწეთა არქივები; 2. მწერალთა, პოეტთა და საზოგადო მოღვაწეთა არქივები.
 7. კარლო ინასარიძის პირადი არქივი შემდეგ სამ ჯგუფში თავსდება: 1. მეცნიერთა და საზოგადო მოღვაწეთა არქივები; 2. პოლიტიკურ, სახელმწიფო და სამხედრო მოღვაწეთა არქივები; 3. ქართველ ემიგრანტთა პირადი არქივები.
 8. ვასილ კარბელაშვილის პირადი არქივი შემდეგ ორ ჯგუფში თავსდება: 1. მეცნიერთა და საზოგადო მოღვაწეთა არქივები; 2. სასულიერო პირთა არქივები.
 9. კორნელი კეკელიძის პირადი არქივი შემდეგ ორ ჯგუფში თავსდება: მეცნიერთა და საზოგადო მოღვაწეთა არქივები; 2. სასულიერო პირთა არქივები.
 10. მელიტონ კელენჯერიძის პირადი არქივი შემდეგ სამ ჯგუფში თავსდება: 1. მეცნიერთა და საზოგადო მოღვაწეთა არქივები; 2. სასულიერო პირთა არქივები; 3. მწერალთა, პოეტთა და საზოგადო მოღვაწეთა არქივები.
 11. გიორგი კვინიტაძის პირადი არქივი შემდეგ ორ ჯგუფში თავსდება: 1. პოლიტიკურ, სახელმწიფო და სამხედრო მოღვაწეთა არქივები; 2. ქართველ ემიგრანტთა არქივები.
 12. კირიონ II-ის პირადი არქივი შემდეგ ორ ჯგუფში თავსდება: 1. მეცნიერთა და საზოგადო მოღვაწეთა არქივები; 2. სასულიერო პირთა არქივები.
 13. იაკობ მანსვეტაშვილის პირადი არქივი შემდეგ ორ ჯგუფში თავსდება: 1. მეცნიერთა და საზოგადო მოღვაწეთა არიქივები; 2. მწერალთა, პოეტთა და საზოგადო მოღვაწეთა არქივები.
 14. მაღლაკელიძეების პირადი არქივები შემდეგ ორ ჯგუფში თავდება: 1. პოლიტიკურ, სახელმწიფო და სამხედრო მოღვაწეთა არქივები; 2. ქართველ ემიგრანტთა არქივები.
 15. სერგეი მესხის პირადი არქივი შემდეგ ორ ჯგუფში თავსდება: 1. მეცნიერთა და საზოგადო მოღვაწეთა არქივები; 2. პოლიტიკურ, სახელმწიფო და სამხედრო მოღვაწეთა არქივები.
 16. ვანო ნანუაშვილის პირადი არქივი შემდეგ ორ ჯგუფში თავსდება: 1. პოლიტიკურ, სახელმწიფო და სამხედრო მოღვაწეთა არქივები; 2. ქართველ ემიგრანტთა არქივები.
 17. ნიკურაძეთა პირადი არქივები შემდეგ ორ ჯგუფში თავსდება: 1. მეცნიერთა და საზოგადო მოღვაწეთა არქივები; 2. ქართველ ემიგრანტთა არქივები.
 18. გრიგოლ ორბელიანის პირადი არქივი შემედ ორ ჯგუფში თავსდება: 1. მწერალთა, პოეტთა და საზოგადო მოღვაწეთა არქივები; 2. პოლიტიკურ, სახელმწიფო და სამხედრო მოღვაწეთა არქივები.
 19. პატარიძეთა პირადი არქივები შემდეგ ორ ჯგუფში თავსდება: 1. პოლიტიკურ, სახელმწიფო და სამხედრო მოღვაწეთა არქივები; 2. ქართველ ემიგრანტთა არქივები.
 20. თედო ჟორდანიას პირადი არქივი შემდეგ ორ ჯგუფში თავსდება: 1. მეცნიერთა და საზოგადო მოღვაწეთა არქივები; 2. ქართველ ემიგრანტთა არქივები.
 21. სალიების პირადი არქივები შემდეგ ორ ჯგუფში თავსდება: 1. მეცნიერთა და საზოგადო მოღვაწეთა არქივები; 2. ქართველ ემიგრანტთა არქივები.
 22. იროდიონ სონღულაშვილის პირადი არქივი შემდეგ ორ ჯგუფში თავსდება: 1. მეცნიერთა და საზოგადო მოღვაწეთა არქივები; 2. მწერალთა, პოეტთა და საზოგადო მოღვაწეთა არქივები.
 23. გრიგოლ ფერაძის პირადი არქივი შემდეგ ორ ჯგუფში თავსდება: 1. მეცნიერთა და საზოგადო მოღვაწეთა არქივები; 2. სასულიერო პირთა არქივები.
 24. დიმიტრი ყიფიანის პირადი არქივი შემდეგ ორ ჯგუფში თავსდება: 1. მეცნიერთა და საზოგადო მოღვაწეთა არქივები; 2. პოლიტიკურ, სახელმწიფო და სამხედრო მოღვაწეთა არქივები.
 25. აკაკი წერეთლის პირადი არქივი შემდეგ ორ ჯგუფში თავსდება: 1. მწერალთა, პოეტთა და საზოგადო მოღვაწეთა არქივები; 2. პოლიტიკურ, სახელმწიფო და სამხედრო მოღვაწეთა არქივები.
 26. გიორგი წერეთლის პირადი არქივი შემდეგ ორ ჯგუფში თავსდება: 1. მწერალთა, პოეტთა და საზოგადო მოღვაწეთა არქივები; 2. პოლიტიკურ, სახელმწიფო და სამხედრო მოღვაწეთა არქივები.
 27. მიხეილ წერეთლის პირადი არქივი შემდეგ სამ ჯგუფში თავსდება: 1. მწერალთა, პოეტთა და საზოგადო მოღვაწეთა არქივები; 2. პოლიტიკურ, სახელმწიფო და სამხედრო მოღვაწეთა არქივები; 3. ქართველ ემიგრანტთა არქივები
 28. ილია ჭავჭავაძის პირადი არქივი შემდეგ ორ ჯგუფში თავსდება: 1. მწერალთა, პოეტთა და საზოგადო მოღვაწეთა არქივები; 2. პოლიტიკურ, სახელმწიფო და სამხედრო მოღვაწეთა არქივები.

იხილეთ აგრეთვე

რესურსები ინტერნეტში

სქოლიო

 1. 1.0 1.1 ხელნაწერთა ეროვნულ ცენტრში დაცულ პირად არქივთა საერთო ნუსხა, ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის ოფიციალური საიტი. დაარქივებულია ორიგინალიდან — 2014-08-08. ციტირების თარიღი: 2012-12-13.
 2. საარქივო ფონდი, ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის ოფიციალური საიტი. დაარქივებულია ორიგინალიდან — 2014-08-08. ციტირების თარიღი: 2012-12-13.
 3. ირაკლი აბაშიძე, ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის ოფიციალური საიტი[მკვდარი ბმული]
 4. ილია აბულაძე, ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის ოფიციალური საიტი[მკვდარი ბმული]
 5. პავლე აკობია, ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის ოფიციალური საიტი[მკვდარი ბმული]
 6. ალექსანდრე ეპისკოპოსი, ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის ოფიციალური საიტი[მკვდარი ბმული]
 7. ამბროსი ხელაია, ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის ეროვნული საიტი[მკვდარი ბმული]
 8. შალვა ამირანაშვილი, ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის ოფიციალური საიტი[მკვდარი ბმული]
 9. ელეფთერ ანდრონიკაშვილი, ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის ოფიციალური საიტი[მკვდარი ბმული]
 10. ლუარსაბ ანდრონიკაშვილი, ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის ოფიციალური საიტი[მკვდარი ბმული]
 11. ლია ანდღულაძე, ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის ოფიციალური საიტი[მკვდარი ბმული]
 12. არჯევანიძეები, ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის ოფიციალური საიტი[მკვდარი ბმული]
 13. სოლომონ ასლანიშვილი, ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის ოფიციალური საიტი[მკვდარი ბმული]
 14. ალექსანდრე ბარამიძე, ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის ოფიციალური საიტი[მკვდარი ბმული]
 15. დიმიტრი ბაქრაძე, ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის ოფიციალური საიტი[მკვდარი ბმული]
 16. ხუტა ბერულავა, ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის ოფიციალური საიტი[მკვდარი ბმული]
 17. ნიკო ბერძენიშვილი, ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის ოფიციალური საიტი[მკვდარი ბმული]
 18. გიორგი ბოჭორიძე, ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის ოფიციალური საიტი[მკვდარი ბმული]
 19. მარი ბროსე, ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის ოფიციალური საიტი[მკვდარი ბმული]
 20. ვალერიან გაბაშვილი, ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის ოფიციალური საიტი[მკვდარი ბმული]
 21. გაბრიელ ეპისკოპოსი, ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის ოფიციალური საიტი[მკვდარი ბმული]
 22. კონსტანტინე გამსახურდია, ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის ოფიციალური საიტი[მკვდარი ბმული]
 23. აკაკი გელოვანი, ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის ოფიციალური საიტი[მკვდარი ბმული]
 24. ვარლამ გელოვანი, ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის ოფიციალური საიტი[მკვდარი ბმული]
 25. იასონ გელოვანი, ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის ოფიციალური საიტი[მკვდარი ბმული]
 26. დავით გვრიტიშვილი, ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის ოფიციალური საიტი[მკვდარი ბმული]
 27. იაკობ გოგებაშვილი, ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის ოფიციალური საიტი. დაარქივებულია ორიგინალიდან — 2014-09-30. ციტირების თარიღი: 2012-12-21.
 28. დერმიშა გოგოლაძე, ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის ოფიციალური საიტი[მკვდარი ბმული]
 29. ივანე გომართელი, ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის ოფიციალური საიტი[მკვდარი ბმული]
 30. სერგი გორგაძე, ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის ოფიციალური საიტი[მკვდარი ბმული]
 31. ევგენია გრანსტრემი, ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის ოფიციალური საიტი[მკვდარი ბმული]
 32. იოსებ დავითაშვილი, ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის ოფიციალური საიტი[მკვდარი ბმული]
 33. იოსებ დრბოგლავი, ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის ოფიციალური საიტი[მკვდარი ბმული]
 34. დიმიტრი დუმბაძე, ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის ოფიციალური საიტი[მკვდარი ბმული]
 35. მამია დუმბაძე, ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის ოფიციალური საიტი[მკვდარი ბმული]
 36. ივანე ელიაშვილი, ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის ოფიციალური საიტი. დაარქივებულია ორიგინალიდან — 2013-11-03. ციტირების თარიღი: 2012-12-21.
 37. ტიგრან ენფიანჯიანცი, ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის ოფიციალური საიტი[მკვდარი ბმული]
 38. რაფიელ ერისთავი, ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის ოფიციალური საიტი[მკვდარი ბმული]
 39. ანასტასია ერისთავი-ხოშტარია, ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის ოფიციალური საიტი[მკვდარი ბმული]
 40. ვაჟა-ფშაველა, ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის ოფიციალური საიტი[მკვდარი ბმული]
 41. ალექსანდრე ვაჩეიშვილი, ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის ოფიციალური საიტი[მკვდარი ბმული]
 42. ევგენი ვეიდენბაუმი, ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის ოფიციალური საიტი[მკვდარი ბმული]
 43. ილია ვეკუა, ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის ოფიციალური საიტი[მკვდარი ბმული]
 44. კირილე ვეკუა, ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის ოფიციალური საიტი[მკვდარი ბმული]
 45. პარმენ ზაქარაია, ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის ოფიციალური საიტი[მკვდარი ბმული]
 46. მიხეილ თამარაშვილი, ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის ოფიციალური საიტი[მკვდარი ბმული]
 47. ექვთიმე თაყაიშვილი, ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის ოფიციალური საიტი[მკვდარი ბმული]
 48. მოსე თოიძე, ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის ოფიციალური საიტი[მკვდარი ბმული]
 49. არუთუნ თუმანიანი, ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის ოფიციალური საიტი[მკვდარი ბმული]
 50. თუმანიშვილები, ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის ოფიციალური საიტი[მკვდარი ბმული]
 51. თუმანიშვილები, ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის ოფიციალური საიტი[მკვდარი ბმული]
 52. ანასტასია თუმანიშვილი, ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის ოფიციალური საიტი[მკვდარი ბმული]
 53. მიხეილ თუმანიშვილი, ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის ოფიციალური საიტი[მკვდარი ბმული]
 54. კარლო ინასარიძე, ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის ოფიციალური საიტი[მკვდარი ბმული]
 55. პლატონ იოსელიანი, ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის ოფიციალური საიტი[მკვდარი ბმული]
 56. კალისტრატე ცინცაძე, ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის ოფიციალური საიტი[მკვდარი ბმული]
 57. ვასილ კარბელაშვილი, ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის ოფიციალური საიტი[მკვდარი ბმული]
 58. კორნელი კეკელიძე, ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის ოფიციალური საიტი[მკვდარი ბმული]
 59. მიხეილ კეკელიძე, ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის ოფიციალური საიტი[მკვდარი ბმული]
 60. მელიტონ კელენჯერიძე, ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის ოფიციალური საიტი[მკვდარი ბმული]
 61. გიორგი კვინიტაძე, ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის ოფიციალური საიტი[მკვდარი ბმული]
 62. თედო კიკვაძე, ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის ოფიციალური საიტი[მკვდარი ბმული]
 63. კირიონ მეორე, ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის ოფიციალური საიტი[მკვდარი ბმული]
 64. ვიქტორ კუპრაძე, ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის ოფიციალური საიტი[მკვდარი ბმული]
 65. გიორგი ლომთათიძე, ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის ოფიციალური საიტი[მკვდარი ბმული]
 66. გრიგოლ ლორთქიფანიძე, ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის ოფიციალური საიტი[მკვდარი ბმული]
 67. ირაკლი ლორთქიფანიძე, ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის ოფიციალური საიტი[მკვდარი ბმული]
 68. იაკობ მანსვეტაშვილი, ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის ოფიციალური საიტი[მკვდარი ბმული]
 69. იური მარი, ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის ოფიციალური საიტი[მკვდარი ბმული]
 70. ნიკოლოზ მარი, ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის ოფიციალური საიტი[მკვდარი ბმული]
 71. ევგენი მარკოვი, ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის ოფიციალური საიტი[მკვდარი ბმული]
 72. ქეთევან მაღალაშვილი, ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის ოფიციალური საიტი[მკვდარი ბმული]
 73. მაღლაკელიძეები, ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის ოფიციალური საიტი[მკვდარი ბმული]
 74. ვლადიმერ მაყაშვილი, ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის ოფიციალური საიტი[მკვდარი ბმული]
 75. მიხეილ მაჩაბელი, ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის ოფიციალური საიტი[მკვდარი ბმული]
 76. დუტუ მეგრელი, ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის ოფიციალური საიტი[მკვდარი ბმული]
 77. ეგნატე მენთეშაშვილი, ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის ოფიციალური საიტი[მკვდარი ბმული]
 78. სერგეი მესხი, ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის ოფიციალური საიტი[მკვდარი ბმული]
 79. შოთა მესხია, ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის ოფიციალური საიტი[მკვდარი ბმული]
 80. მესხიშვილები, ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის ოფიციალური საიტი[მკვდარი ბმული]
 81. ელენე მეტრეველი, ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის ოფიციალური საიტი[მკვდარი ბმული]
 82. დიმიტრი მეღვინეთუხუცესი, ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის ოფიციალური საიტი[მკვდარი ბმული]
 83. სოფიო მიხაილოვა-მარი, ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის ოფიციალური საიტი[მკვდარი ბმული]
 84. ლევან მუსხელიშვილი, ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის ოფიციალური საიტი[მკვდარი ბმული]
 85. ილია ნაკაშიძე, ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის ოფიციალური საიტი[მკვდარი ბმული]
 86. ვანო ნანუაშვილი, ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის ოფიციალური საიტი[მკვდარი ბმული]
 87. ალექსანდრე ნიკოლაი, ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის ოფიციალური საიტი[მკვდარი ბმული]
 88. ნიკოლაძეები, ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის ოფიციალური საიტი[მკვდარი ბმული]
 89. ეგნატე ნინოშვილი, ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის ოფიციალური საიტი[მკვდარი ბმული]
 90. თემურ ნუცუბიძე, ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის ოფიციალური საიტი[მკვდარი ბმული]
 91. რუსუდან ორბელი, ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის ოფიციალური საიტი[მკვდარი ბმული]
 92. გრიგოლ ორბელიანი, ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის ოფიციალური საიტი[მკვდარი ბმული]
 93. პატარიძეები, ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის ოფიციალური საიტი[მკვდარი ბმული]
 94. პეტრე ეპისკოპოსი, ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის ოფიციალური საიტი[მკვდარი ბმული]
 95. თედო ჟორდანია, ხელნაწერტა ეროვნული ცენტრის ოფიციალური საიტი[მკვდარი ბმული]
 96. ქრისტეფორე რაჭველისვილი, ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის ოფიციალური საიტი[მკვდარი ბმული]
 97. გრიგოლ რობაქიძე, ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის ოფიციალური საიტი[მკვდარი ბმული]
 98. სალიები, ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის ოფიციალური საიტი[მკვდარი ბმული]
 99. ნიკო სამადაშვილი, ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის ოფიციალური საიტი[მკვდარი ბმული]
 100. ალექსანდრე სარაჯიშვილი, ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის ოფიციალური საიტი[მკვდარი ბმული]
 101. თედო სახოკია, ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის ოფიციალური საიტი[მკვდარი ბმული]
 102. კონსტანტინე სმირნოვი, ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის ოფიციალური საიტი[მკვდარი ბმული]
 103. იროდიონ სონღულაშვილი, ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის ოფიციალური საიტი[მკვდარი ბმული]
 104. გიორგი სტურუა, ხელნაწერტა ეროვნული ცენტრის ოფიციალური საიტი[მკვდარი ბმული]
 105. ივანე სტურუა, ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის ოფიციალური საიტი[მკვდარი ბმული]
 106. ირაკლი ტატიშვილი, ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის ოფიციალური საიტი[მკვდარი ბმული]
 107. პრასკოვია უვაროვა, ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის ოფიციალური საიტი[მკვდარი ბმული]
 108. პეტრე უმიკაშვილი, ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის ოფიციალური საიტი[მკვდარი ბმული]
 109. გრიგოლ ფერაძე, ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის ოფიციალური საიტი[მკვდარი ბმული]
 110. ალექსანდრე ყაზბეგი, ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის ოფიციალური საიტი[მკვდარი ბმული]
 111. ლევან ყანჩაველი, ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის ოფიციალური საიტი[მკვდარი ბმული]
 112. ყიფიანები, ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის ოფიციალური საიტი[მკვდარი ბმული]
 113. დიმიტრი ყიფიანი, ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის ოფიციალური საიტი[მკვდარი ბმული]
 114. დავით ყიფშიძე, ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის ოფიციალური საიტი[მკვდარი ბმული]
 115. იოსებ ყიფშიძე, ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის ოფიციალური საიტი[მკვდარი ბმული]
 116. ყიფშიძეები, ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის ოფიციალური საიტი[მკვდარი ბმული]
 117. ქრისტინე შარაშიძე, ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის ოფიციალური საიტი[მკვდარი ბმული]
 118. დიმიტრი შევარდნაძე, ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის ოფიციალური საიტი[მკვდარი ბმული]
 119. გიორგი ჩუბინაშვილი, ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის ოფიციალური საიტი[მკვდარი ბმული]
 120. ნიკო ჩუბინაშვილი, ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის ოფიციალური საიტი[მკვდარი ბმული]
 121. ვალერიან ცაგარეიშვილი, ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის ოფიციალური საიტი[მკვდარი ბმული]
 122. ალექსანდრე ცაგარელი, ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის ოფიციალური საიტი[მკვდარი ბმული]
 123. აკაკი წერეთელი, ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის ოფიციალური საიტი[მკვდარი ბმული]
 124. გიორგი წერეთელი, ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის ოფიციალური საიტი[მკვდარი ბმული]
 125. გრიგოლ წერეთელი, ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის ოფიციალური საიტი[მკვდარი ბმული]
 126. თინათინ წერეთელი, ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის ოფიციალური საიტი[მკვდარი ბმული]
 127. მიხეილ წერეთელი, ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის ოფიციალური საიტი[მკვდარი ბმული]
 128. პაპუნა წერეთელი, ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის ოფიციალური საიტი. დაარქივებულია ორიგინალიდან — 2013-11-02. ციტირების თარიღი: 2012-12-21.
 129. წერეთლები, ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის ოფიციალური საიტი[მკვდარი ბმული]
 130. ილია ჭავჭავაძე, ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის ოფიციალური საიტი[მკვდარი ბმული]
 131. აკაკი ჭანტურია, ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის ოფიციალური საიტი[მკვდარი ბმული]
 132. თორნიკე ჭყონია, ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის ოფიციალური საიტი[მკვდარი ბმული]
 133. ალექსანდრე ხახანაშვილი, ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის ოფიციალური საიტი[მკვდარი ბმული]
 134. ედიშერ ხოშტარია-ბროსე, ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის ოფიციალური საიტი[მკვდარი ბმული]
 135. ალექსანდრე ჯაბადარი, ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის ოფიციალური საიტი[მკვდარი ბმული]
 136. გიორგი ჯავახიშვილი, ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის ოფიციალური საიტი[მკვდარი ბმული]
 137. ივანე ჯავახიშვილი, ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის ოფიციალური საიტი[მკვდარი ბმული]
 138. მარიამ ჯამბაკურ-ორბელიანი, ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის ოფიციალური საიტი[მკვდარი ბმული]
 139. ანასტასია ჯამბაკურ-ორბელიანი-ჯავახიშვილი, ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის ოფიციალური საიტი[მკვდარი ბმული]
 140. მოსე ჯანაშვილი, ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის ოფიციალური საიტი[მკვდარი ბმული]
 141. ალექსანდრე ჯანელიძე, ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის ოფიციალური საიტი[მკვდარი ბმული]
 142. ჯანელიძეები, ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის ოფიციალური საიტი[მკვდარი ბმული]
 143. არჩილ ჯორჯაძე, ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის ოფიციალური საიტი[მკვდარი ბმული]
 144. ჯორჯაძეები, ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის ოფიციალური საიტი[მკვდარი ბმული]
 145. ხასან ჰელიმიში, ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის ოფიციალური საიტი[მკვდარი ბმული]
 146. საქართველოს საისტორიო და ეთნოგრაფიული საზოგადოება, ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის ოფიციალური საიტი[მკვდარი ბმული]
 147. სინოდის კანცელარია, ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის ოფიციალური საიტი[მკვდარი ბმული]
 148. სხვადასხვა, ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის ოფიციალური საიტი[მკვდარი ბმული]
 149. ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის ფოტოარქივთა საერთო ნუსხა. დაარქივებულია ორიგინალიდან — 2013-11-02. ციტირების თარიღი: 2012-12-21.