ჭრილობის გამაგანიერებელი ინსტრუმენტები

ჭრილობის გამაგანიერებელი ინსტრუმენტები–გასაფართოებელი, ორგანოების და ქსოვილების დასაშორიშორებელი ქირურგიული ინსტრუმენტი. ამ ჯგუფში გაერთიანებულია რეტრაქტორები. გამაგანიერებელი ინსტრუმენტების საშუალებით ქირურგს შეუძლია ჭრილობის გაკვეთილი უბნის ქსოვილთა განზიდვა და ფიქსაცია გარკვეულ პოზიციაში.


დახასიათებარედაქტირება

რეტრაქტორის ტიპებია:

  • ა)ბრტყელი:
  1. ზედაპირული რეტრაქციისთვის განკუთვნილი კბილიანი (ფოლკმანის და სხვ.) და ფირფიტისებრი (ფარაბეფის და სხვ.) კავები;
  2. ღრმა რეტრაქციისთვის განკუთვნილი სარკეები ბრტყელი ან უნაგირისებრი ფორმის სამუშაო ნაწილით, რომლის ზედაპირიც პოლირებულია, ირეკლავს სხივს და იძლევა საოპეაციო ველის დამატებით განათებას (დუაენის და სხვ.);
  • ბ) ჭრილობის გამაგანიერებელი:

ორმხრივი სარკე თვითდამჭერი მოწყობილობით და სხვა.

თავის მხრივ ქირურგიულ, ჭრილობის გამაგანიერებელ იარაღებს აერთიანებს ქვემოთ ჩამოთვლილი იარაღები:

რესურსები ინტერნეტშირედაქტირება