ჭართალი

მრავალმნიშვნელოვანი

საკუთარი სახელი ჭართალი შეიძლება აღნიშნავდეს: