ჩუნეში (მრავალმნიშვნელოვანი)

ჩუნეში შეიძლება აღნიშნავდეს: