ჩრდილო-დასავლეთის ფედერალური ოკრუგი

ჩრდილო-დასავლეთის ფედერალური ოკრუგი — ადმინისტრაციულ-ტერიტორიული ფორმირება რუსეთის ევროპული ნაწილის ჩრდილოეთში. შეიქმნა რუსეთის ფედერაციის პრეზიდენტის 2000 წლის 13 მაისის ბრძანებულებით.

ჩრდილო-დასავლეთის ფედერალური ოკრუგი

მოსახლეობა - 13,9 მლნ. ფართობი - 1.678 ათასი. მთავარი ქალაქია სანქტ-პეტერბურგი. მოიცავს ფედერაციის 11 სუბიექტს:

რესპუბლიკები:

ოკრუგი:

ოლქები:

ფედერალური ქალაქი: