შიხლარი (იარდიმლი)

სოფელი აზერბაიჯანში, იარდიმლის რაიონი