შავარდენი (მრავალმნიშვნელოვანი)

მრავალმნიშვნელოვანი

ტერმინით შავარდენი შეიძლება აღნიშნული იყოს: