ქვეში

მრავალმნიშვნელოვანი

ქვეში შეიძლება აღნიშნავდეს:

  • ქვეში — მეტალურგიაში.
  • ქვეში — სოფელი ბოლნისის მუნიციპალიტეტში;
  • ქვეში — სოფელი გორის მუნიციპალიტეტში;
  • ქვეში — ციხესიმაგრე აღმოსავლეთ საქართველოში.