ქასიმლი (მრავალმნიშვნელოვანი)

მრავალმნიშვნელოვანი

ქასიმლი შეიძლება აღნიშნავდეს: