ქართლი (მრავალმნიშვნელოვანი)

მრავალმნიშვნელოვანი

ქართლი შეიძლება აღნიშნავდეს: