ქართლის ცხოვრების სიმფონია-ლექსიკონი

ქართლის ცხოვრების სიმფონია-ლექსიკონიქართლის ცხოვრების ერთი ნაწილის, კერძოდ, ლეონტი მროველის თხზულებათათვის („ცხოვრება ქართველთა მეფეთა“ და „არჩილის წამება“) შედგენილ სიმფონია-ლექსიკონს

ნაშრომში აღნუსხულია ძეგლში დაცული ყველა სიტყვა, როგორც სრულმნიშვნელოვანი (სახელები, ზმნები, ზმნიზედები), ასევე დამხმარე (კავშირები, თანდებულები, ნაწილაკები) სიტყვები და მოტანილია მათი შემცველი კონტექსტები გვერდებისა და სტრიქონების მითითებით.

ლიტერატურარედაქტირება

  • ქართლის ცხოვრების სიმფონია-ლექსიკონი: ტომი I, (ლეონტი მროველი: ცხოვრება ქართველ მეფეთა. არჩილის წამება.) შემდგენლები: მანანა კვაჭაძე, ნინო ნატრაძე, ზურაბ სარჯველაძე (ტომის რედაქტორი), მაია ჩხენკელი, თამარ ხაჟომია თბილისი: „მეცნიერება“, 1986 წელი