ფიშერი

მრავალმნიშვნელოვანი

საკუთარი სახელი ფიშერი შეიძლება აღნიშნავდეს ერთ-ერთ შემდეგ პიროვნებათაგანს: