უქიმერიონის გორა — გორა ქუთაისში სადაც აღმართულია ბაგრატის ტაძარი.

ვიკიციტატა
„ქუთაისის მარჯვენა მხრის მთებს, საცა ბაგრატის ტაძარია, ძველად ერქვა (და მგონი დღესაც უწოდებენ) უხამერიონის ანუ ოხამერიონის მთებს. ერთი ჩვენებური ფილოლოგი ამ სახელს უკავშირებს ბერძნულ სიტყვას „ხიმა“ (ზამთარი) და ამ ხიმადამ აწარმოებს ოხამერიონს. ჩემის აზრით-კი, აქ ზამთარს არაფერი ადგილი არა აქვს. უხემერიონის ფესვი უნდა იყოს ქართულივე სიტყუა „ოხუა“, რომლიდგანაც იწარმოვა სიტყვები: საოხი, საოხებელი, ოხება და აქედან მეგრული სახელწოდება ეკლესიისა „ოხუამე“ და სვანურიც „ლახვამ“. ეს სიტყვები ქართულის პრეფიქსით ასრე გამოითქმის: სა-ხუამე და სა-ხუამ, ე. ი. ადგილი სასაყდრო, საღმრთო, სავედრებელი ანუ საოხი, სა-ოხებელი, ო-ხუამე-რიონი (მეგრულად)[1].“
  1. მ. ჯანაშვილი, „საუნჯე მეათე საუკუნისა“, ტფილისი, 1891