უკანონო შეიარაღებული ფორმირებები

უკანონო შეიარაღებული ფორმირებებისახელმწიფოს ტერიტორიაზე არსებული თუ მოქმედი ნებისმიერი სახის ორგანიზებულ პირთა შეიარაღებული გაერთიანება, განურჩევლად იმისა, თუ რა მიზნებს ისახავს ამგვარი გაერთიანება; ინდივიდთა გაერთიანება, რომელიც არ ირიცხება შეიარაღებულ ძალებში. გარკვეულ ეტაპზე ხელისუფლებამ შეიძლება შექმნას გასამხედროებული ფორმირებები, მაგრამ ისინი, ისევე როგორც პარტიზანული მოძრაობები, არ შეიძლება ჩაითვალოს უკანონო შეიარაღებულ ფორმირებებად.