ტუნიკა (მრავალმნიშვნელოვანი)

მრავალმნიშვნელოვანი

ტუნიკა შეიძლება აღნიშნავდეს:

  • ტუნიკა — ძველი რომაელების სამოსი;
  • ტუნიკა — ყვავილოვანი მცენარის ზრდის კონუსის პერიფერიული ნაწილი.