ტოპოლოგია (კომპიუტერული ქსელები)

ტოპოლგიაგამოთვლითი ქსელის სხვადასხვა კომპონენტების (მონაცემთა გადაცემის ხაზი, ქსელური კვანძი და ა.შ. ) განლაგება, რომლის წვეროებს წარმოადგენენ ელექტრონული მოწყობილობები, ხოლო წახნაგებს კი მათ შორის ფიზიკურ და ლოგიკურ კავშირებს. წვეროების ასუწოდებენ სადგურებს ან კვანძს.

ტოპოლოგია

რესურსები ინტერნეტში რედაქტირება