სულიაშვილი

მრავალმნიშვნელოვანი

საკუთარი სახელი სულიაშვილი შეიძლება აღნიშნავდეს ერთ-ერთ შემდეგ პიროვნებათაგანს: