ფრედერიკ III (ჰოლშტაინ-გოტორპის ჰერცოგი) – სხვა ენები