ფონოგრამების ინდუსტრიის საერთაშორისო ფედერაცია – სხვა ენები