სომხეთის საბჭოთა სოციალისტური რესპუბლიკის დროშა - ენები