საქართველოს სახელმწიფო გადატრიალების მცდელობა (1998) - ენები