სამართლიანობისა და განვითარების პარტია (თურქეთი) - ენები