საბჭოთა კავშირის საფეხბურთო ჩემპიონატი 1985 - ენები