საბჭოთა კავშირის საფეხბურთო ჩემპიონატი 1983 - ენები