საბჭოთა კავშირის საფეხბურთო ჩემპიონატი 1982 - ენები