საბჭოთა კავშირის საფეხბურთო ჩემპიონატი 1976 (შემოდგომა) - ენები